Bostadsbrist i storstäderna påverkar många

Foto: TBO Haglinds ©

Idag finner många det svårt att hitta en bostad i Sveriges storstäder. Stockholm, Göteborg och Malmö har inte direkt de bästa förhållandena för att locka till sig arbetskraft exempelvis, och det beror mycket på bostadsbristen.

Det är bra att man kan få ett jobb, men om man inte har en bostad så spelar jobbet inte någon roll. Ju större staden blir, desto sämre med bostäder, visar statistiken i Sverige.

– Storstäderna kan inte ta emot dem som ska in i arbetslivet. När städerna expanderar klarar man inte att få dit dem man helst vill ha till företag och arbetsplatser. Det här är en stor tillväxthämmare för Sverige, säger Olle Wästberg, Nybyggarkommissionen.

Agneta Dreber, också från Nybyggarkommissionen, säger även att många forskare väljer att inte söka sig till storstäderna, just för att de anser det omöjligt att få tag på en bostad.

Men det är mer än bara jobbtillfällen som går förlorade. Olle Wästberg sa även att tillväxten i städerna minskar, vilket leder till en minskad utveckling av både företag och samhälle. Samtidigt så behövs självklart forskningen, för att kunna utveckla och förbättra vetenskapen inom de olika områdena. Men utan forskare blir det svårare att utveckla och hinna med alla områden.

Vad kan vi göra för att vända det på rätt håll?

Bland annat så har Bokriskommittén och Nybyggarkommissionen kommit till för att förbättra denna kris, som det ju är. Det kommer förhoppningsvis då att underlätta och göra städerna mer tillgängliga för arbetare och bostadslösa framöver.

I exempelvis Malmö märks det tydligt att man inte hänger med de kraftigt ökade invånarantalen som, sedan millennieskiftet, har ökat med 40 000 invånare. Och byggandet hinner inte ikapp med detta, säger Karin Andersson, som är Utvecklingssekreterare på Stadskontoret.

Hon tillägger även att det viktigaste är att snabbt hitta en lösning för barnfamiljerna, och även att en omflyttning i staden skulle kunna underlätta detta problem.

Men ibland är det bra att också lyssna på de som är drabbade, eller som har kunskap i hur det är att vara ung. Hannah Wadman, som är projektledare för UngBo, har förslag på hur vi kan väcka debatt och lyfta fram just ungdomarnas kreativitet för att lyckas med detta bostadsproblem. Ni kan följa henne i denna video: