Dolda kostnader när du anlägger trädgård

När man flyttar till ett nybyggt hus måste man ofta anlägga sin trädgård själv. I bästa fall kan där ligga en utrullad gräsmatta, men oftast finns det bara en leråker. Att svara på vad det kostar att anlägga en helt ny trädgård är svårt då det beror på till exempel vilka förutsättningar som finns, hur stor ytan är och vad man vill ha i sin trädgård. För en del räcker det med en gräsmatta och några träd medan andra vill ha prunkande blomsterrabatter, stengångar, dammar och häckar. Kostnaden beror också på om man kan och vill göra arbetet själv eller om man lejer ut det.

Markarbeten tillhör den dyraste delen när man anlägger en trädgård från start. Att gräva och frakta jord kostar mycket pengar, och det är dyrare att göra en kuperad tomt slät än tvärtom. När det gäller gräsmattan måste man fundera över om man ska så gräs eller använda gräsmatta på rulle. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Att så sin egen gräsmatta kostar under 5 kronor per kvadratmeter för själva gräsfröna och beroende på underlag tillkommer 5-20 kronor för jord per kvadratmeter. Nackdelen med att så är förstås att det tar tid innan man får en grön gräsmatta som man kan använda. Om man däremot lägger ut gräsmatta på rulle får man snabbt en gräsmatta som kan användas, men den är mycket dyrare. Gräsmatta på rulle kostar 20-40 kronor per kvadratmeter, och även där tillkommer det jord för 5-20 kronor beroende på underlag. En dold kostnad som man inte tänker på.

Stenbolaget säljer och arbetar själva med material för trädgårdsanläggning. De har ett stort engagemang i sociala medier och har genom inspiration vunnit anhängare. Detta har även lett till att företaget medverkat i bland annat Drömkåken på TV 3. Vilket har varit ett populärt program för hobbyhantverkare och hemmafixare. För att delta skall man hålla utkik på "vara med i TV4".

En häck kostar från 100 kronor och uppåt per kvadratmeter för plantor och jord. Tar man vanligare häckplantor blir det billigare än om man satsar på de ovanligare varianterna, och det gäller alla växter. Ju vanligare en växt är desto billigare är den. Själva växterna är oftast den minsta kostnaden, och förutom markarbeten är det till exempel trädäck, murar och stensättning som gör att kostnaden stiger. Vad kostnaden för trädgården blir beror också på om man väljer att planera allt själv eller om man anlitar en trädgårdsarkitekt som hjälper en att lägga upp en plan för en snygg och fungerande trädgård.