Effektiva uppvärmningssystem som sänker dina elräkningar

Att vara noga med valet av uppvärmning för din villa är viktigt både för plånboken och för själva temperaturen i ditt hus. Det finns ett par klassiska värmesystem som alla har sina för- och nackdelar, och lämpar sig bra för olika typer av hushåll. När du ska välja värmesystem gäller det att läsa på om de olika alternativen och komma fram till vilket som är mest effektivt och kostnadseffektivt för dig och ditt boende.

Fjärrvärme är det självklara valet för många villaägare. Ett värmesystem som är lika enkelt och effektivt som elvärme men betydligt billigare. När det kommer till fjärrvärme är priset beroende på vilken leverantör du kan få samt var du bor. Andra fördelar med fjärrvärme är att systemet inte kräver någon arbetsinsats från dig och att det inte upptar någon plats samt är miljövänligt. Den största nackdelen är att priset helt är beroende av den på förhand geografiskt bestämda leverantören.

Ett annat populärt värmesystem är värmepumpen. Denna uppvärmningsanordning hämtar kraft ur antingen sjövatten, marken, berggrunden eller luften. En jordvärmepump är den vanligaste värmepumpen och detta värmesystem kallas kort och gott för bergvärme. Pumpen får energi ur ett borrhål i marken eller nedgrävda slingor. Det är ofta dyrt att installera en värmepump men systemet ger stor energivinst och är förenat med låga driftskostnader. Den kanske största nackdelen är att experter måste tillkallas vid en eventuell driftstörning då tekniken är relativt avancerad.

Att värma upp en villa via ved eller pellets är ett annat vanligt värmesystem. Du som har tillgång till mycket trä och därmed ved kan tjäna på denna värmeteknik. Uppvärmning med pellets kräver en mindre arbetsinsats från dig men en pelletsbrännare kostar en hel del i inköp.

Har du redan något av de ovan nämnda värmesystemen kan du ändå spara pengar genom att installera solfångare. Denna typ av uppvärmning kan reducera den köpta mängden energi med upp till 2500 kWh per år för en villa. Solfångare kan även driva ett värmesystem som en värmepump, vilket kan vara en smart lösning som gör att du får mycket pengar över till roligare saker än uppvärmning.

Läs mer på:

Energimyndigheten.se

Nboljor.se