Glöm inte att kontrollera vatten & avlopp när du köper fritidshus - det kan kosta multum

Mäklarföretaget Mäklarringen rapporterat att den vanligaste missen svenskar gör vid köp av fritidshus är att inte kontrollera kvaliteten på husets avlopp och dricksvatten. Undersökningen har genomförts internt vid Mäklarringen, där ett flertal av deras verksamma svenska mäklare runt om i landet har besvarat frågor rörande vanliga fallgropar.  Mäklarnas svar visar att många köpare missar att kontrollera om fritidshusets dricksvatten är tjänligt samt om avloppsanläggningen fungerar fläckfritt.

Dyra misstag

Att åtgärda fel och brister i vatten och avlopp kan stå köparen mycket dyrt, och undersökningen visar även att många besvär med vatten och avlopp uppstår på grund av att den förra ägaren själv renoverat bostaden. VA-arbeten och installationer ska utföras av en tillförlitlig och fackman som har rätt utbildning och kunskap. För att göra ett säkrare köp av fritidshus bör man läsa på om aktuella standarder och regler rörande vatten, avlopp och el, och se till att en grundlig besiktning görs av en oberoende certifierad besiktningsman innan köpavtalet skrivs under. Denna besiktning kallas för byggteknisk undersökning eller överlåtelsebesiktning och tar hänsyn till alla eventuella byggfel i fritidshuset. Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, listar certifierade svenska besiktningsmän. Befinner du dig i Göteborg är Avloppsakuten en pålitlig rörmokare annars kan du hitta en besiktningsman i ditt län här.