Nordic Built Challenge delar ut miljonpris i hållbart byggande

Det Nordiska Ministerrådet har utsett en vinnare i tävlingen Nordic Built Challenge, som ska belöna hållbar byggnadsrenovering i Norden. Priset gick till det danska projektet Ellebo Garden Room som har visat framfötterna i deras utveckling av klimatvänligt byggande.

Tävlingen bestod av en utmaning från det Nordiska Ministerrådet. Fem stycken namngivna byggnader i de Nordiska huvudstäderna skulle renoveras, och detta som en del av ett större miljöinititativ.

Slutligen blev det Ellebo Garden Room som tog priset på en miljon norska kronor, och en del av motivering lyder som följer:

Ellebo Garden Room är ett enastående exempel på principerna i Nordic Built Charter och projektet har potentialen att bidra till att placera de nordiska länderna i den absoluta frontlinjen internationellt på byggnadsområdet.

Detta byggprojekt var den slutgiltiga vinnaren utav fem nationella vinnarna i Nordens fem länder. Det byggprojekt som tog priset i Sverige var Fittja People's Palace, med motiveringen:

Fittja People's Palace är det mest modiga förslaget i tävlingen. Trots att det inte innoverar i någon klassisk bemärkelse så representerar det ett radikalt avsteg. De sökande vågade föreslå små, men strategiska ändringar. Förslaget följde programmets finansiella parametrar och därigenom fyllde det tävlingens mål.

Tävlingen lanserades förra året av Nordisk Innovation i Oslo, och nu har det årslånga projektet kommit till sin ände. Grattis till alla nationella vinnare, och framförallt grattis till Ellebo Garden Room för deras stora framsteg inom hållbart byggande!

Läs också på Egnahemsbolaget.se om hållbart byggande i Göteborgstrakten.