Ny försäkring mot dubbla boendekostnader extra populärt under lågkonjunktur

Då bostadsmarknaden nu under en ganska lång varit ganska trög så har försäljningen istället tagit fart på annat håll. Istället har intresset för att försäkra sig mot dubbla boendekostnader ökat rejält under 2009 och bara fortsatt att öka sedan dess.

Svensk fastighetsförmedling var den första mäklarfirman som började att erbjuda sina kunder ett skydd mot dubbla boendekostnader. Kort därefter började alla de övriga mäklarfirmorna också att erbjuda samma typ av skydd en efter en. Hela grundidén med just det här skyddet är att kunden i fråga ska kunna känna sig tryggare med att kunna slå till på ett helt nytt boende även om den kundens egna bostad inte hunnit blivit såld. Även om det blivit allt vanligare att man väljer att först sälja sin egen bostad innan man börjar leta nytt så har intresset för försäkringen ökat lavinartat. Det är också väldigt vanligt att kunder som noga planerat att sälja sin egen bostad innan de letar nytt råkar hitta ett boende de verkligen fastnat för och känner därför att de vill slå till direkt. Detta resultat har man hittat efter en rundringning till alla de stora mäklarföretagen.

Det här nyintroducerade försäkringsbehovet har gett stora vinster till både försäkringsbolag och andra anslutna försäkringsförmedlare. Ett exempel på den kraftiga ökningen kan ses hos mäklarfirman Husman & Hagberg där de berättat att nära hälften av deras kunder faktiskt tagit sig för att teckna den här typen av skydd. En annan positiv utveckling av den här försäkringen är att många olika byggbolag också valt att hoppa på tåget eftersom att även dessa insett att många av deras kunder riskerar att drabbas av dubbla boendekostnader när bostadsmarknaden stannat av. Vanligare försäkringar för vatten- & fuktskador är fortfarande populära men är ofta enkla att lösa med ingrepp från Källartorken. Detta gör också att en marknad för nya försäkringar öppnar sig.

Basförsäkringen ligger idag på omkring 3000 kronor för bostadsrätter beroende på vilken mäklarfirma man har och andra omständigheter. För villor ligger försäkringen istället på omkring 4500 kronor. Utöver detta tillkommer också ett påslag på cirka 1800 kronor om bostaden ligger utanför högskoleorterna. Försäkringen brukar i regel gälla under sex månader och innehålla en karenstid på tre månader. Detta är ett väldigt vanligt villkor på den här typen av försäkringar och det finns också ett maxtak på 10.000 kronor som försäkringen kan täcka under varje månad.