Priset för att bo i andrahand når nya rekordnivåer – dyrast är enrummaren i huvudstaden

Hyresrätter och bostadsrätter som hyrs ut i andrahand fortsätter att stiga i pris. Andrahandsmarknaden för bostäder är utbredd, framförallt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under andra kvartalet 2014 rapporterar Blocket Bostad att den genomsnittliga hyran steg med cirka 8 %. Stockholm är den ort där prislappen för att bo i andrahand är absolut dyrast. Huvudstaden är också den region där hyrorna procentuellt ökar allra mest. Enligt Blocket Bostad kostar en enrumslägenhet 10 % mer i månadshyra idag än vad den gjorde för tre år sedan. En enrummare i Göteborg är 3 % dyrare i år än förra året, och i Malmö har hyran för en etta stigit med 6 % under samma tidsperiod. Trots att Göteborg haft en relativt låg hyresökning så har Göteborg fortfarande som många andra städer flera hyrestvister om året. "Inte sällan förekommer det att köpare och säljare råkar i tvist med varandra om fel i en fastighet", säger Advokatbyrå Åberg i Göteborg.

Priserna stiger överallt i landet

Runt om i landet tangerar månadshyrorna för andrahandsbostäder nya rekordhöga nivåer. I och med att reglerna kring uthyrning av bostadsrätter förenklades i fjol valde allt fler att hyra ut sin bostad i storstäderna. Antalet utannonserade bostadsrätter ökade således på Blocket Bostad vilket ansågs vara en bidragande orsak till de stigande hyrorna. Men hyrorna stiger även för hyresrätter. En enrumslägenhet i en hyresrätt i Stockholm kostar 20 % mer idag än vad den gjorde för fyra år sedan. Under april till juni 2014 fanns 3660 stycken utannonserade bostäder på Blocket Bostad, en ökning med 6 % jämfört med samma period förra året.