Priset på villor ökar i hela landet

Nya siffror från Mäklarstatistiken visar att villorna är allt mer efterfrågade. Priset på villor har ökat med 1 procent under den senaste månaden. Samtidigt är utbudet av villor lägre än förra året.

I snitt kostade en villa under juli månad 1 914 000 kronor. Om man istället ser till Stockholm kostade en villa i snitt 3 545 000 kronor. I Göteborg var siffran 2 963 000 kronor och i Malmö 2 727 000 kronor.

Undersökningen visar dock att bostadsrätter har stigit ännu mer i pris under det senaste året. Totalt sett går det att se en uppgång på 10 % över hela landet. Som väntat var ökningen stor i storstäder. I centrala Stockholm ökade priserna med 9% och i Göteborg 8%. Även i områden runt de centrala delarna av städerna har en stor ökning skett med mer än 10 % på många håll.

Enligt siffrorna har Malmö upplevt en uppgång i marknaden av bostadsrätter. Marknaden har varit seg under det senaste året men under de senaste 3 månaderna har priset ökat med 4 % i centrala områden av Malmö såväl som områden runtom. Även villapriserna har sett en mindre prisökning även om den varit mer marginell än de andra storstädernas utveckling. Villa som boendeform har fått en renässans även i storstäderna, även om lägenheter är fortsatt populärt, speciellt de som har balkonger.

Lär mer: www.wmpbalkong.se