Stigande bopriser troligt under 2014

Det nya året kommer fortsätta trenden av stigande bopriser. Enligt Mäklarstatistik har priserna för villor stigit med 4 procent, och priserna för bostadsrätter med 11 procent, under de senaste 12 månaderna. Även priserna på småhus har sett en ökning på 4 procent, detta enligt småhusbarometern för det senaste kvartalet: Småhusbarometern t.o.m. december 2013. Det blir mycket vanligare att villa- och småhusägare installerar bergvärme, enligt Energimyndigheten sparar man i snitt 62% genom denna investering.

Många mäklarföretag rapporterar dessutom att de har betydligt färre objekt tillgängliga. En förklaring på detta kan vara att många mäklarföretag hade rekordförsäljning under 2013, och att detta har påverkat marknaden på ett kännbart sätt.

De stigande priserna beror till viss del på Riksbankens räntesänkning i december. Men en klar påverkan kommer också ifrån sänkta inkomstskatter och det låga utbudet. Ännu är det dock för tidigt på året för att göra någon ordentlig prognos för framtiden, enligt Mats Ericsson.

- Nu har ett nytt år precis börjat och det är för tidigt att utvärdera tillgång och efterfrågan, säger Mats Ericsson, vd på Länsföräkringar. Att fokusera för mycket på en helg tycker vi känns fel. Det kan lätt bli ett marknadsjippo där mäklarföretagen tävlar om att komma igång snabbast efter julhelgen. Det låter nästan som kunden missar tåget om man inte agerar just den helgen, men så är det inte.

Under det svala vinterhalvåret är energiförbrukningen för villa- och småhusägare större. För dem som har bergvärme installerat är detta inte ett lika stort problem. Enligt Åkerberg-Son.se har även flertalet IKEA-varuhus investerat i bergvärme för att på sikt göra en stor besparing.

Det är dock en klar majoritet som förväntar sig höjda bostadspriser under året. Demoskops boprisindikator visar att 65 procent av de tillfrågade väntar sig högre priser under året. Det är förvisso färre än förra året, men fortfarande en ansenlig siffra.

Men än sålänge handlar det alltså bara om att vänta och se. Det kan dock vara smart att hålla sig uppdaterad innan man går in i någon ny bostadsaffär.

Läs rapporten på Dagens industri: Bäddat för stigande bopriser