Stora prisskillnader på marknaden för industriell metall


Foto: Lantz Järn och Metall Aktiebolag

Hittills i år har det sett ostadigt ut på metallmarknaden med en blandning av upp- och nedåtgående priser, vissa av dem av extrem karaktär. Nickelpriset har exempelvis stigit med hela 32 % sedan januari i år på grund av ett exportstopp i Indonesien samtidigt som järnmalm och kokskol sjunkit med 30 respektive 19 % på grund av en obalans i symbiosen mellan tillgång och efterfrågan.

Enligt ABN AMRO ser framtiden ljus ut på marknaden för basmetaller tack vare en uppåtgående global ekonomi och sinande förråd med bl.a. aluminium, koppar och zink som behöver påfyllning. ABN AMRO förutspår att den kinesiska ekonomin kommer att vara motståndskraftig och hålla behovet av basmetaller konstant. Kopparpriser är just nu under visst tryck då det på den kinesiska marknaden finns en viss osäkerhet.

ABN AMRO väntar sig att priser för aluminium, koppar och zink kommer att stiga under de närmaste tre månaderna, en förändring gentemot tidigare estimeringar. Den generella estimeringen för 2014:s metallmarknad från deras sida är dock fortfarande oförändrad.

På stålmarknaden råder just nu en balans vilket leder till små förändringar i pris. Stålproduktionen växte globalt under tidiga 2014, men behovet följde inte samma utveckling varvid en medföljande prisökning uteblev.