Uppsala stadsarkiv avslöjar den ursprungliga visionen av Uppsalas arkitektur


Bild: Gunnar Leche. Fotograf: Tomas Lundin

Arkiverade bilder från 1920-talets Uppsala visar en stadsbild helt olik den vi är vana att se idag. Uppsala nya tidning har publicerat illustrationer ritade av Gunnar Leche som visar hans visioner om ett ståtligt stadshus, inte helt olikt en lillebror till Stockholms stadshus. Dessvärre blev de numera stadsarkiverade visionerna aldrig verklighet på grund av dödsfall och en stundande ekonomisk depression. Tanken var att Fyrisån skulle länka samman Uppsalas olika stadsdelar istället för att fungera som en avskiljare och bakom Gunnar Leches ritningar fanns borgmästaren Johan von Bahr som pådrivande politisk kraft.

Enligt arkitekturforskaren Carl Erik Bergold skulle visionen idag betraktas som utopisk, men den bedöms ha varit högst realistisk under tidseran. Totalt sett har nio separata förslag om rådhuset förekommit. Dagens stadshus, byggt under 60-talet, har ingen koppling till idéerna från 20-talet som kännetecknades av sin nationalromantiska utformning. Ursprungligen skulle stadshuset i Uppsala ha bestått av fyra sidor som tillsammans formade en kvadratisk byggnad. I dagsläget har bara tre fjärdedelar av stadshuset färdigställts och huruvida resten ska byggas eller inte är under diskussion, berättar Bergold.

Carl Erik Bergold har skrivit en bok om Uppsalas stadsbyggande, ett arbete som underlättats genom informationen i stadsarkivet. Men själva framkallningen av detta material är en svår process. Stadsarkivet i Gävle har tidigare anlitat BGA Video för att restaurera gammal media. Men frågan kvarstår: vem vet hur många andra intrikata, men obyggda, stadsbilder som gömmer sig bland Sveriges många stadsarkiv?